آلیاکسین جی پی

عملکرد منحصر به فرد آلیاکسین جی پی، تاثیرات درمانی طولانی مدت و لیفتینگ خطوط عمیق صورت بخصوص در چین نازولابیال و حجم دهی لب را تضمین می کند.

با توجه به اطلاعات بدست آمده از تجربیات محققان IBSA ، می توانیم به این نتیجه برسیم که مدت ماندگاری ژل های Aliaxin تا ۸-۱۲ ماه است. اما این ماندگاری به صورتی است که بر اساس ارزیابی خشن بودن یا Roughness پوست با آنالیز پروفیلومتریک و به کمک Confocal microscopy ارزیابی می شود.

 

۲ وزن ملکولی: KDa ۲۰۰۰ , ۱۰۰۰

HA: mg/ml ۲۵ غلظت

هدف:

۱- برطرف کردن چروک های عمیق صورت چین نازولابیال

۲- گلابلا

۳- دور لب Marionette lines

۴- تشدید حجم دهی چانه

۵- تشدید حجم دهی لب ها

مطالعات بالینی Aliaxin GP

در مطالعه ای که بر روی ۲۵ بیمار  با تزریق۰,۵ میلی لیتر Aliaxin GP با تکنیک لاینر در فلد نایزولیبیال صورت گرفت ۵۰% لطافت پوست بعد از ۶ گذشت ماه از درمان همچنان باقی مانده بود (Fabbrocini et al. ۲۰۱۴)

همچنین از نظر حجم ایجاد شده بر اساس آنالیزهای پروفیلومتریک، طی مطالعه ای که روی ۳۰ مورد در یک بازه زمانی ۴-۶ ماهه صورت پذیرفته و پس از تزریق ۰/۵ میلی لیتر از آلیاکسین جی پی و با استفاده از تکنیک لاینر در ناحیه نازولیبیال نشان داده شد که ۸۰% حجم فیلر در موارد مورد مطالعه ۶-۸ ماه پس از تزریق باقی مانده بود(Pharm.Res.  ۲۰۱۴).

  • اصلاح زیبایی با ماندگاری ۸-۱۲ ماه
  • حجم متوسط تزریق ۲ میلی لیتر (۲x۱ ml)
  • بدون هیچ گونه اثر برجستگی و گلوله شدن ژل در زیر بافت

نوع ژل : مونوفازیک مونودنسیفاید Monophasic Monodensified

ذرات پارتیکل در ژل : همگن فاقد پارتیکل

سختی ژل: ژل سخت

درجه انسجام ژل (Cohesivity) : انسجام بافتی بسیار بالا نسبت به ژلهای بایفازیک و حتی همه ژلهای مونوفازیک موجود در مارکت که به واسطه درصد پایین کراس لینک شدگی اسید هیالورونیک (PDI= ۱,۲ Mw/Mn) و تثبیت حرارتی آن ، آلیاکسین را تبدیل به یک ژل مونوفازیک همگن با مشخصات متعادل رئولوژیکال کرده است.