لایف ویز

لایف ویز یک سیستم تصویربرداری سه بعدی قابل حمل برای صورت

Lifeviz  برنده جایزه بهترین دستگاه زیبایی شناسی، برای نشان دادن چهره به صورت سه بعدی طراحی شده است. این سیستم عکاسی سه بعدی که به دلیل کیفیت و دقت تصویر شناخته می شود، یک راه حل قابل حمل و کاربرپسند برای پزشکان زیبایی، متخصصان پوست و جراحان زیبایی و پلاستیک می باشد.

تکرار تصاویر بدون تغییر مکان سیستم ها با استفاده از نشانگرهای پرتو دوگانه امکان پذیر است. پس از گرفتن سه عکس، صورت بیمار به راحتی به صورت سه بعدی بازسازی می شود.