آلجنس دی اف

آلجنس دی اف 3.5% غلظت:  3.5٪  آگارز خالص نشانه:  پر کردن حجمی عمیق عمق تزریق:  زیر پوستی | فوق پریوستئال مدت زمان:  10 تا 15 ماه یا بیشتر حجم:  2 سرنگ x 1.4 میلی لیتر

آلجنس وی ال

آلجنس وی ال 2.5%​ غلظت:  2.5٪  آگارز خالص نشانه:  حجم دهی متوسط تا عمیق عمق تزریق:  زیر پوستی | فوق پریوستئال مدت زمان:  8 تا 12 ماه یا بیشتر حجم:  2 سرنگ x 1.4 میلی لیتر

آلجنس اچ دی

آلجنس اچ دی 1.5% غلظت:  1.5٪ آگارز خالص نشانه:  تصحیح متوسط عمق تزریق:  زیر پوستی مدت زمان:  4 تا 8 ماه یا بیشتر حجم:  2 سرنگ x 1.4 میلی لیتر

آلجنس ال دی

آلجنس ال دی 1%​ غلظت:  1.5٪ آگارز خالص نشانه:  اصلاح نرم عمق تزریق:  زیر پوستی مدت زمان:  3 تا 4 ماه یا بیشتر حجم:  2 سرنگ x 1.4 میلی لیتر

آلیاکسین ای وی

آلیاکسین ای وی یک فیلر حجم دهنده می باشد که بدلیل ویژگی های رئولوژیکال (High Lifting) خود برای تزریق عمیق در بافت های صورت و جوان سازی آن ایده آل می باشد. برای بازگرداندن حجم صورت، ایجاد تعادل و تقارن طبیعی بدون تغییر ویژگی های مورفولوژیکال چهره فرد مورد استفاده قرار می گیرد. گونه و […]

آلیاکسین جی پی

عملکرد منحصر به فرد آلیاکسین جی پی، تاثیرات درمانی طولانی مدت و لیفتینگ خطوط عمیق صورت بخصوص در چین نازولابیال و حجم دهی لب را تضمین می کند. با توجه به اطلاعات بدست آمده از تجربیات محققان IBSA ، می توانیم به این نتیجه برسیم که مدت ماندگاری ژل های Aliaxin تا ۸-۱۲ ماه است. […]

آلیاکسین اس ار

آلیاکسین اس آر یک فیلر منحصر به فرد است که به کمک فناوری نوین به کار رفته در پروسه تولید آن ، فرمولاسیون کارایی را ارائه کرده است. الاستیسیته بالا و قابلیت انتشار(گسترش پذیری) و فرم دهی بالای این محصول آنرا قادر به انتشار یکنواخت در بافت هدف و لایه پوستی توصیه شده می سازد. […]

درماریجن

ﻣﺤﺼــﻮﻻت درﻣﺎرﯾﺠــﻦ ﺑــﺎ ﺗﮑﯿـــــﻪ ﺑــﺮ ﻣﻘــﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒـــــﺮ ﻋﻠﻤــﯽ و اﺳﺘﻔـــــﺎده از ﻣﺸـــــﺎوره و ﻧﻈــﺮات اﺳــﺎﺗﯿﺪ در ﺣــﻮزه درﻣﺎﺗﻮﻟــﻮژی و زﯾﺒﺎﯾــﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﺎ ﺑﻬــﺮه ﻣﻨــﺪی از ﻓﻨــﺎوری ﻫــﺎی روز دﻧﯿــﺎ و ﻣــﻮاد ﻣﻮﺛــﺮه ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿــﺖ اروﭘﺎﯾــﯽ و آﺳﯿــــﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺪه و ﯾﮑــﯽ از ﻻﯾــــﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺸــــﺮو درﺣﻮزه ی زﯾﺒــــﺎﯾﯽ-درﻣﺎﻧﯽ ﯾــﺎ Cosmeceutical ﻣﯽ ﺑـﺎﺷﺪ.در ﺗﻬﯿــﻪ و […]

لایف ویز

لایف ویز یک سیستم تصویربرداری سه بعدی قابل حمل برای صورت Lifeviz  برنده جایزه بهترین دستگاه زیبایی شناسی، برای نشان دادن چهره به صورت سه بعدی طراحی شده است. این سیستم عکاسی سه بعدی که به دلیل کیفیت و دقت تصویر شناخته می شود، یک راه حل قابل حمل و کاربرپسند برای پزشکان زیبایی، متخصصان […]

ایج جت

لیفت و جوانسازی پوست با دستگاه ایج جت با گذشت زمان و سپری شدن عمر، به مرور پوست انسان رفته رفته رو به زوال و چین و چروک می رود و قوام و زیبایی خود را بر اثر گذر زمان از دست می دهد.این بدان معنا است که انسان ها همیشه به دنبال راه و […]