آلیاکسین ای وی

آلیاکسین ای وی یک فیلر حجم دهنده می باشد که بدلیل ویژگی های رئولوژیکال (High Lifting) خود برای تزریق عمیق در بافت های صورت و جوان سازی آن ایده آل می باشد.

برای بازگرداندن حجم صورت، ایجاد تعادل و تقارن طبیعی بدون تغییر ویژگی های مورفولوژیکال چهره فرد مورد استفاده قرار می گیرد.

گونه و چانه ها نقاط مداخله با Aliaxin® EV می باشند ، زیرا این نقاط مناطقی هستند که نسبت صحیح چهره ی جوان و هماهنگ را ترسیم می کنند.

Aliaxin ® EV با سازگاری طبیعی خود در پوست، نتایج بسیار مطلوب را با ظاهر جوان و طبیعی به ارمغان می آورد

هدف:

۱- حجم دهی بالا

۲- تصحیح خطوط صورت

۳- بازسازی توده صورت

۴- تقارن سازی و حجم دهی چانه و گونه ها

مطالعات بالینی Aliaxin EV

۲ وزن مولکولی : KDa ۲۰۰۰ , ۱۰۰۰    

غلظت اسید هیالورونیک: mg/ml ۲۵                          

  • اصلاح زیبایی با ماندگاری ۸-۱۲ ماه
  • حجم متوسط تزریق ۲ میلی لیتر (۲x۱ ml)
  • بدون هیچ گونه اثر برجستگی و گلوله شدن ژل در زیر بافت

نوع ژل : مونوفازیک مونودنسیفاید Monophasic Monodensified

ذرات پارتیکل در ژل : همگن فاقد پارتیکل

سختی ژل: ژل سخت

درجه انسجام ژل (Cohesivity) : انسجام بافتی بسیار بالا نسبت به ژلهای بایفازیک و حتی همه ژلهای مونوفازیک موجود در مارکت که به واسطه درصد پایین کراس لینک شدگی اسید هیالورونیک (PDI= ۱,۲ Mw/Mn) و تثبیت حرارتی آن ، آلیاکسین را تبدیل به یک ژل مونوفازیک همگن با مشخصات متعادل رئولوژیکال کرده است.