عملکرد منحصر به فرد آلیاکسین جی پی، تاثیرات درمانی طولانی مدت و لیفتینگ خطوط عمیق صورت بخصوص در چین نازولابیال و حجم دهی لب را تضمین می کند.

با توجه به اطلاعات بدست آمده از تجربیات محققان IBSA ، می توانیم به این نتیجه برسیم که مدت ماندگاری ژل های Aliaxin تا 8-12 ماه است. اما این ماندگاری به صورتی است که بر اساس ارزیابی خشن بودن یا Roughness پوست با آنالیز پروفیلومتریک و به کمک Confocal microscopy ارزیابی می شود.

2 وزن ملکولی: KDa 2000 , 1000

HA: mg/ml 25 غلظت
/uploaded/images/آلیاکسین جی پی هیدرولیفت

هدف:

1- برطرف کردن چروک های عمیق صورت چین نازولابیال

2- گلابلا

3- دور لب Marionette lines

4- تشدید حجم دهی چانه

5- تشدید حجم دهی لب ها

/uploaded/images/آلیاکسین جی پی محل تزریق

نوع ژل : مونوفازیک مونودنسیفاید Monophasic Monodensified

ذرات پارتیکل در ژل : همگن فاقد پارتیکل

سختی ژل: ژل سخت

درجه انسجام ژل (Cohesivity) : انسجام بافتی بسیار بالا نسبت به ژلهای بایفازیک و حتی همه ژلهای مونوفازیک موجود در مارکت که به واسطه درصد پایین کراس لینک شدگی اسید هیالورونیک (PDI= 1.2 Mw/Mn) و تثبیت حرارتی آن ، آلیاکسین را تبدیل به یک ژل مونوفازیک همگن با مشخصات متعادل رئولوژیکال کرده است.

/uploaded/images/آلیاکسین جی پی جی پی اس