آلیاکسین اف ال مخصوص جوان سازی و فرم دهی لب ها می باشد.

ساختار این ژل قابلیت انتشار (گسترش پذیری) وسیع آنرا در داخل مخاط لب بدون ایجاد استرس در ساختار زیر آن تضمین می کند.

برای تعریف دوباره حاشیه لبها و همچنین برطرف کردن چروک های ظریف دور دهان مناسب می باشد.

/uploaded/images/آلیاکسین اف ال هیدرولیفت

هدف:

جوان سازی و فرم دهی لب ها

درمان خطوط ظریف صورت

اصلاح مرز ورمیلیون لبها

/uploaded/images/محل های تزریق آلیاکسین اف ال

نوع ژل : مونوفازیک مونودنسیفاید Monophasic Monodensified

ذرات پارتیکل در ژل : همگن فاقد پارتیکل

سختی ژل: ژل نرم و منعطف

درجه انسجام ژل (Cohesivity) : انسجام بافتی بسیار بالا نسبت به ژلهای بایفازیک و حتی همه ژلهای مونوفازیک موجود در مارکت که به واسطه درصد پایین کراس لینک شدگی اسید هیالورونیک (PDI= 1.2 Mw/Mn) و تثبیت حرارتی آن ، آلیاکسین را تبدیل به یک ژل مونوفازیک همگن با مشخصات متعادل رئولوژیکال کرده است.

/uploaded/images/آلیاکسین اف ال جی پی اس